Vážení obchodní přátelé,

 

      svým jménem bych Vás chtěl stručně seznámit s naší společností , která působí  na českém stavebním a obchodním trhu.

        Pracovníci firmy vč. mé osoby, jsou bývalými zaměstnanci velkých stavebních společností a mají mnohaleté zkušenosti z výstavby velkých a náročných děl a to jak částí výstavby HSV, tak PSV a montáží. Naše společnost dbá zejména na vysoké dodržení jakosti odvedené práce,což přímo dokazuje i níže uvedená prezentace úspěšně vedených a dokončených staveb různého objemu i využití v co možná nejkratším možném termínu realizace.

       Naše stavební společnost nabízí také služby doplňující výstavbu a realizací děl. Jde o odborné poradenství v oblasti stavebnictví, návrhy technologického a materiálového provedení, projekty přípravy a dozor výstavby vč. finančních analýz ( rozpočty a kalkulace ). V neposlední řadě i konečné vyhodnocení stavby.

        Flexibilita výstavby , provedení a zaměření sahá od kompletního provedení novostaveb tzv.„ staveb na klíč“ ,rekonstrukcí či generálních oprav až po specializované stavby jako je skládkové hospodářství, montáže ocelových konstrukcí, prefabrikovaných garáží či po kompletní regenerace panelových objektů. Stejně tak naše firma spolupracuje se specializovanými firmami a dodavateli prací a materiálů, které tvoří nedílnou součást kvalitního a včasného provedení jako celku.

       Naším krédem je individuální přístup k zákazníkovi, spojený s řešením zadaného úkolu či výkonu až po včasné a bezproblémové předání díla nesoucí vysokou jakost a vedoucí k oboustranné spokojenosti.

       Jsme si vědomi, že ustálené vysoké jakosti (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních výrobních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou jakosti, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech pracovních čet a jejích zaměstnanců.

       Každý jednotlivec musí přispět a přispívá svým dílem k uskutečňování cílů politiky jakosti firmy. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naší firmy.

 

Věřím, že se i vy stanete našimi novými spokojenými zákazníky.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

AA stavební s.r.o. Jaurisova 515/4,140 00,Praha 4

 

 

 

JSME ZAČLENĚNI V PROGRAMU

ZELENÁ ÚSPORÁM  

 

null

Číslo na call centrum

je 800 260 500,

provoz běží ve všední

dny od 7.30 do 16.00 .