Revitalizace bytových domů

  

Naše společnost provádí kompletní revitalizace obytných budov, což znamená zateplení obvodového pláště, výměnu všech oken, vchodových dveří, sanaci lodžií, rekonstrukci výtahů, společných prostor, práce spojené s odvodněním a hydroizolací domu.

 Základem celého úspěchu je provést dílo v co největším rozsahu tak,aby výsledný efekt byl co největší.

 

     

Proč revitalizovat bytové domy

Regenerace nebo také revitalizace budov, bytových domů je komplexní oprava důležitých částí budovy, provedená v rámci jednoho projektu, který může mít několik etap technicky na sebe navazujících.

Regenerovaný dům poskytne kvalitní bydlení nejméně po dobu jedné generace na úrovni současných požadavků na stavební techniku, hospodaření s energií, hygienu a estetiku bydlení.

Jedním z hlavních problémů podstatné části stávajícího bytového fondu je jeho zanedbanost daná podhodnocováním pravidelné údržby. V důsledku odkládání potřebných oprav je řada konstrukčních částí obytných budov ve stavu, který vykazuje vážné závady projevující se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady a stále častěji i sníženou provozní bezpečností.

   

 

Obecně platné argumenty pro uskutečnění regenerace budov, bytových domů:

 • úspora nákladů na energii (v některých případech až 60%, obvykle 35-40%)

 • úspory více než 20% nákladů při komplexní rekonstrukci budovy, bytového domu ve srovnání s postupným prováděním jednotlivých regeneračních kroků

 • zvýšení tržní hodnoty bytu min. o 20%

 • estetické hledisko (nahrazení šedých sídlišť barevnými kombinacemi, které mají vliv na celkové vnímání kvality bydlení)

 • vzhledem k neustále rostoucím cenám materiálu a služeb je výhodné tyto opravy učinit v co nejbližší době

   

Nabízíme našim zákazníkům kompletní služby v oblasti revitalizace bytových domů.

 • provedeme technické zhodnocení budovy

 • navrhneme rozsah rekonstrukce

 • vyřídíme státní dotace

 • připravíme projektové dokumentace,energetický audit,statické posouzení

 • vyřídíme potřebná povolení k realizaci zakázky

 • zrealizujeme zakázku

 •  

 Certifikovaný systém Cerethem nejvyšší kvality

 

 

Vyhledávání

Kontakt

AA stavební s.r.o. Jaurisova 515/4,140 00,Praha 4

 

 

 

JSME ZAČLENĚNI V PROGRAMU

ZELENÁ ÚSPORÁM  

 

null

Číslo na call centrum

je 800 260 500,

provoz běží ve všední

dny od 7.30 do 16.00 .